# #
гр. Бургас, ул. "Княз Борис I-ви", № 2, ет. 1, каб. 4 056 536 598 , 0885700943, 0887 923 230 ivankapashova@yahoo.com

Пациент 8

Пол- М- 13,5 години

Диагноза:

ІІІ-ти ск.клас, компресия в горна и долна челюст,

вест. разположени 13, 23, кръстосана захапка 12/42,43

Лечение:

Самолигиращи се брекети "Smart cl"

Продължителност:

2 години.