# #
гр. Бургас, ул. "Княз Борис I-ви", № 2, ет. 1, каб. 4 056 536 598 , 0885700943, 0887 923 230 ivankapashova@yahoo.com

Хирургия

При наличие на неподлежащи за лечение зъби; при необходимост от освобождаване на място; когато някой зъб пречи на съседния за нормалното му развитие, както и при свръхбройни зъби се налага екстракция (изваждане) на зъб. При някои спешни състояния се налагат и други хирургични интервенции, зависещи от конкретния случай.